Formiranje skupštine stanara

Shodno Zakonu o svojinsko-pravnom odnosu i Zakonu o održavanju stambenih zgrada, vlasnici stanova, poslovnih prostora, garaža… stambene zgrade, obavezni su formirati skupštinu stanara (vlasnika), kao i definisati pravila i obaveze svakog ponaosob kao bi se na adekvatan način upravljalo stambenom zgradom

Stambenom zgradom upravljaju vlasnici. Vlasnici su dužni da obrazuju organe upravljanja stambenom zgradom. Organi upravljanja stambenom zgradom su skupština vlasnika i upravnik.

Kada stambena zgrada ima više posebnih ulaza ili lamela mogu se obrazovati organi upravljanja za svaki ulaz ili lamelu posebno. U stambenoj zgradi u kojoj su obrazovani organi upravljanja, međusobni odnosi vlasnika uređuju se ugovorom.

Skupštinu stanara (vlasnika) mogu formirati 51% vlasnika, ili jedan više od polovine vlasnika.

Za formiranje organa upravljanja u stambenim zgradam, potrebno je nadležnom sekretarijatu lokalne samouprave, predati sledeće:

Korak 1. Poziv etažnim vlasnicima da prisutvuju konstituisanju Skupštine stanara (vlasnika) sa utvrđenim dnevnim redom (poziv u slobodnoj formi mora biti postavljen na javnom mjestu, minimum 5 dana prije održavanja Skupštine).

Korak 2. Zapisnik sa konstitutivne Skupštine etažnih vlasnika stambene zgrade.

Korak 3. Odluku o konstituisanju Skupštine etažnih vlasnika stambene zgrade.

Korak 4. Odluku o imenovanju predsjednika Skupštine stambene zgrade.

Korak 5. Odluku o imenovanju upravnika stambene zgrade.

Korak 6. Ugovor o međusobnim odnosima između Skupštine etažnih vlasnika i Upravnika stambene zgrade.

Korak 7. Odluku o izradi pečata. Nakon čega se pristupa izradi pečata. Prilikom izrade pečata, neophodno je firmi za izradu pečata predati kopiju Odluku o konstituisanju Skupštine etažnih vlasnika stambene zgrade, kao i original na uvid.

Korak 8. Odluku o usvajanju pravila o međusobnim odnosima etažnih vlasnika.

Korak 9. Pravila o međusobnim odnosima etažnih vlasnika.

Korak 10. Odluku o otvaranju računa u banci.

Korak 11. List nepokretnosti stambene zgrade. Uzima se u upravu za nekretnine (katastar).

Korak 12. Zahtjev za izdavanje uvjerenja o registraciji Skupštine etažnih vlasnika stambene zgrade (dobija se u kancelariji nadležnog sekretarijata lokalne samouprave).

Korak 13. Ispunjenu prijavu Zavoda za statistiku C.G. ( Monstat ), za razvrstavanje po djelatnosti jedinice razvrstavanja. 

Korak 14. Uplaćenu taksu u iznosu od 5,00 €, na žiro račun: 832-3161-26, korisnik: Budžet Crne Gore, svrha: Registracija Skupštine stanara.

Kompletnu dokumentaciju neophodno je ovjeriti pečatom i potpisom upravnika stambene zgrade.

Nakon dobijanja uvjerenja o registraciji Skupštine etažnih vlasnika stambene zgrade kao i riješenja Zavoda za statistiku C.G. – Monstat, pristupa se otvaranju računa u banci, prilikom čega se prilažu kopije uvjerenja o registraciji Skupštine etažnih vlasnika stambene zgrade, Odluka o otvaranju računa u banci kao i riješenje Zavoda za statistiku C.G. – Monstat.

Shodno članu 16,  Zakona o održavanju stambenih zgrada, troškovi održavanja, mogu biti određeni shodno potrebama stanara ali ne smiju ići ispod zakonskog minimuma koji iznosi 1 bod za m2 neto stambene ili neto površine poslovnog prostora, odnosno 0,5 boda za m2 neto površine nestambenog prostora koji čine: zajednička potkrovlja, perionice, sušionice, hodnici, holovi, podrumi, garaže i garažna mjesta. Vrijednost boda, koja ne može biti manja od 0,2 €, utvrđuje skupština etažnih vlasnika.